Dood of hiernamaals
Geestelijke voortbestaan na de dood, reïncarnatie of hersenschim? Mysterieuze fenomenen, waaronder het voortbestaan na de dood van Elvis Presley….
Een exclusief interview had ik een poos geleden met Hans Holzer, hiervan de volgende weergave:

Wereldberoemde Amerikaanse psycholoog prof. dr. Hans Holzer: ‘ELVIS PRESLEY SPRAK OVER DE GRENS VAN DE DOOD…’
Elvis Presley spreekt uit het rijk der doden… De overleden rockzanger zegt tijdens een seance tegen parapsycholoog Hans Holzer: ‘Laat de jongeren die drugs gebruiken toch oppassen. Ik ben na mijn overlijden pas gelukkig geworden…’.

Geest
Hans Holzer is een expert op het gebied van de parapsychologie. Zijn dagelijks werk bestaat uit het uiteenrafelen van gecompliceerde geestelijke zaken. Hij schreef vele boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij gaf talloze lezingen over heel de wereld. Hij maakte bizarre dingen mee…Prof. dr. Hans Holzer, een uiterst beminnelijke creatieve wetenschapper, staat al relativerend open voor de dingen die zijn levenspad kruisen.
Duidelijk een wetenschappelijke strijd om tot de kern van de parapsychologie door te dringen. Hans kent de krachten van de geest, hij onderzoekt: magie, uittredingen, voortbestaan na de dood, astrologie en vormen van bezetenheid. ‘Ik verricht momenteel een onderzoek op de man die zijn zes familieleden heeft vermoord. Ik zocht hem pasgeleden nog op in de gevangenis. Ik ben er zeker van dat deze meervoudige moordenaar een duidelijk geval van bezetenheid is’, aldus Hans Holzer.
De Amerikaanse professor staat in potentie open voor elke vorm van parapsychologie. Een wetenschapper die de metafysica benadert vanuit de meest brede invalshoek en op geen enkel niveau oogkleppen op heeft…De gehele wereld met de vele nog niet verklaarbare gebeurtenissen tussen hemel en aarde is zijn werkterrein.

ELVIS PRESLEY
Wat te denken van de door hem onderzochte case: Elvis Presley spreekt over de grens van de dood…? We laten prof. dr. Holzer zelf aan het woord: ‘Enige tijd geleden werd ik door een Nederlandse vriend opgebeld. Hij vertelde dat een eenvoudige huisvrouw -Dorothy Sherry genaamd, moeder van drie kinderen, wonend in New Jersey- dacht te spreken uit naam van de overleden Elvis Presley. Ik antwoordde mijn vriend, ach nee laat maar… De vrouw in kwestie zou namelijk een overspannen geest kunnen hebben. Een vaker voorkomend verschijnsel na het sterven van een idool. Elvis Presley bleef echter in de slaapkamer van Dorothy Sherry verschijnen. Dorothy dreigde er bijna gek van te worden. Ze had nooit eerder iets te maken gehad met parapsychologische gebeurtenissen. De herhaaldelijke confrontatie met wat de geest van de zanger leek, was voor de huisvrouw een hoogst angstige ervaring. Tijdens het leven van de rock-and-roll-ster had Dorothy nooit belangstelling gehad voor de persoon of muziek van de zanger. Elvis Presley wilde kennelijk nu via haar de wereld meedelen dat hij nog leefde in een andere verschijningsvorm dan de aardse…’, vertelt de parapsycholoog.
Op nuchtere wijze spreekt prof. dr. Holzer over het geval en gaat verder met: ‘Okay, ik besloot Dorothy Sherry nader te onderzoeken. In een hotel in New York werd in aanwezigheid van Elvis’ stiefmoeder Dee Presley en zijn halfbroer David Stanley een seance belegd… De Presley-familie was voor de aanvang van de bijeenkomst -net als ik- nogal sceptisch gestemd. Na de seance waren stiefmoeder Dee Presley en halfbroer David echter volslagen zeker van hun zaak. De geest van Elvis had gesproken, dat kon gewoon niet anders… Letterlijk herhaalde het medium de woorden die Elvis -enkele dagen voor zijn dood- door de telefoon tegen David had gezegd… Elvis zei tijdens de seance dingen die op dat moment nog niet eerder openbaar waren gemaakt. Zoals zijn laatste poging om stiefmoeder Dee telefonisch te bereiken. De inrichting van zijn kleedkamer, de kleren. Dee en David waren overtuigd…, de geest van Elvis bestaat en leeft voort…’, aldus Holzer.

Reïncarnatieleer klopt?
‘Elvis Presley heeft met grote nadruk gezegd’, herhaalt Dr. Holzer de boodschap van de beroemde zanger: ‘er is een hiernamaals en de reïncarnatieleer klopt… Jongeren…, stop met drugs…!’In gedachten verzonken richt Holzer zijn blik ergens in de verte, in een moment van stilte laat hij alles nog eens goed tot zich doordringen en gaat dan verder met: ‘Over de grenzen van de dood voelt Elvis Presley zich blijkbaar veel gelukkiger dan hij ooit op aarde was. Zijn moeder is bij hem. Van de Elvis Presley-songs zal een muziekalbum verschijnen, muziek geïnspireerd door Elvis geest’, vertelt prof. dr. Holzer naar aanleiding van de seance.

Waar of onwaar
Is het de waarheid over de dode Elvis Presley? Of is het een verzinsel van een overspannen geest, de huisvrouw uit New Jersey. Nadat de seance in het New Yorkse hotel had plaatsgevonden is huisvrouw Dorothy Sherry nooit meer bezocht door de geest van Elvis Presley.
Welke mensen kennen het leven van Elsvis Presley beter dan zijn stiefmoeder Dee en halfbroer/bodygard David Stanley? Juist zij waren verbijsterd over zoveel informatie over Elvis via het medium. Voor hun is er geen twijfel mogelijk, er is een voortbestaan na de dood, Elvis leeft… Zoals gezegd, Hans Holzer heeft talloze tv-specials gemaakt en parapsychologische gevallen onderzocht. Hij bestudeerde vormen van bezetenheid, magie, helderziendheid, mediums. De seance waarin Elvis Presley sprak, maakte ook op hem een grote indruk. Ondanks Holzer’s analytische en relativerende instelling als wetenschapper is hij ervan overtuigd: ‘Elvis Presley leeft voort in een andere dimensie…’.
Tot zover het interview met Hans Holzer en beroemde zanger.