Exorcist zelf bezeten?

Sinds enige tijd is de monnik/ duiveluitdrijver Joannes Touw uit het klooster in het Limburgse Lemiers in de ziektewet. Door een lifter in zijn lekkende aura? Eén of meer entiteiten die zijn leven onaangenaam vergezellen? Het zou zomaar kunnen.., weet deze uitdrijver van duivels zelf het beste…

Exorcist Joannes laat in de media de nodige schimpscheuten los over de paranormale werkers in Nederland. Hij zegt onder andere: ‘paragnosten zijn beroepsleugenaars’. Hoe vindt de monnik/exorcist het volgende klinken: ‘Alle monniken, kloosterlingen misbruiken kinderen…?’
Op z’n minst klinkt het niet aardig, om maar niet te zeggen dat het een uiterst ongenuanceerde, dubieuze uitspraak is. Precies, het is net zo ridicuul en idioot om te zeggen dat paragnosten beroepsleugenaars zijn…
Ik ken al jaren schatten van helderzienden, koffiedikkijkers, paragnosten. Om alles en iedereen over één kam te scheren zoals deze monnik/ exorcist doet, dan moet je op z’n minst zèlf door de duivel bezeten zijn?
Maar hoe duivels prettig, de ziektewet als aards vangnet voor een ex-exorcist. Van harte beterschap gewenst, jammer dat een monnik zo denkt over zijn medemens.

Gelukkig zijn niet alle monniken zo ongenuanceerd als Joannes, dat weten alle boeren, burgers en buitenlui ook… Eén rotte appel in de mand betekent nog niet dat alle andere appels verrot en wormstekig zijn… Zelfs een beroepsleugenaar zal die universele waarheid als een koe niet ontgaan…, ook een paragnost ziet zulke zaken helder…

Niets is meer stupide dan generaliseren, dat een monnik en tevens slimme natuurwetenschapper als Touw, zo dom kan zijn, is bijna knap te noemen..

Een kloosterling wordt volgens mij geacht om op platonische wijze met engelen om te gaan, te mediteren op het prediken van liefde en verdraagzaamheid. En dat ook op gepaste wijze uit te dragen in de sfeer van ‘Heb uw naasten lief als uzelf…’ of iets wat daar op lijkt, in de verte… Nee, nee… de medemens leugenaars noemen is de bijdrage van deze monnik aan de (wereld)vrede…

Het lijkt me niet waarschijnlijk dat deze kloosterling straks heilig verklaard zal worden, maar om dat ‘te zien’ hoef je bepaald geen paragnost te zijn…

Vrede en alle goeds… en niet in de laatste plaats voor Touw… Milde vergevingsgezindheid, daar gaat het om in de wereld… Anders staat de duivel glimlachend met zijn wig in de hand om dat tussen mensen in te drijven… Laten we van elkaar leren, in vol respect.., monnik en paragnost, wij mensen, schouder aan schouder, op weg naar Het Licht… Er zijn engelen die ons de weg willen wijzen in of buiten het klooster als we het spoor bijster zijn…

Jan C. van der Heide

hypnotherapeut & paragnost & spiritualist