In de nieuwe rubriek ‘Het Medium Collectief’ kunnen mediums ‘doorgekregen’ boodschappen plaatsen.

Berichten vanuit de liefdevolle sferen, boodschappen van gidsen en engelen.

Uw tekst kunt u mailen naar: jan.c.van.der.heide@wxs.nl

*********************************************

Beste Jan,

Bijzonder attent van je Jan dat je daarvoor ruimte geeft op je website. Ik ben al jaren als medium verbonden aan een kleine groep die wekelijks bijeen komt. Wij hebben gedurende die avonden zeer bijzondere dingen mogen ervaren. Het volgende wil ik je deelgenoot van maken.

Mijn gids Sabiar zei letterlijk tijdens een seance vorige week: ‘De som der delen tot de vervolmaking van de liefdevolle eenheid op aarde geeft een oeverloze overvloed voor allen. Maar de mensheid kent nog geen wijsheid en de overstijgende maat in de eenvoud van het denken en beperktheid omdat alleen de geest  de onbegrensdheid van de einders zonder afstand en horizon kan bevatten. Alles is nu en hier in tijd en afstand zonder onderbreking in een flits van een eeuwig heden’.

Sabiar kan soms best moeilijke dingen zeggen. Ik vind het tenminste soms moeilijk daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb ook alleen maar twee jaar voortgezet onderwijs gehad. Maar ik schrijf altijd alles op wat Sabiar zegt en die informatie komt snel. Onze groep vindt het altijd mooie dingen die er worden gezegd. Misschien hebben andere mensen er ook iets aan.

Het Medium Collectief

*********************************************

Mijn gids heeft veel medelijden met de partners van Nederlandse soldaten die in Afghanistan zijn. Van opbouw komt niks terecht. Mijn gids zegt dat ze uit Afghanistan wegmoeten voor het te laat is. De Fransen, Engelsen, Russen, Amerikanen hebben er niets kunnen bereiken en zijn vertrokken. Iedere gesneuvelde Nederlander is er één te veel zegt mijn gids….

Het MC

*********************************************

Tijdens een seance hebben we de volgende boodschap gekregen van Ameth (De ziel van Ameth begeleidt onze seancegroep al jaren en heeft in het verleden verbijsterend juiste dingen gezegd ook over de individuele leden van onze groep).

Ameth zegt onder andere tijdens onze laatste seance: ‘De geschiedenis over Duitsland is niet compleet. Er moeten in de Duitse historie dingen herschreven en aangevuld worden. Hitler is in zijn Weense jaren opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting, een periode tussen 1910 en 1912. Het is in de jaren dat Adolf ‘zoek’ was. Weense archieven zullen duidelijkheid verschaffen, in de verpleging zaten ook nonnen… Historici  zullen dit tot de verbeelding sprekende feit over Hitler na onderzoek met bewijzen kunnen staven… In de geest leeft dit gegeven heel duidelijk en sterk. Het zal de mensheid duidelijk maken dat ze door waanzin bevangen waren’.

Ameth heeft nog veel meer gezegd. Maar bij de eerst volgende seance zal ik hem vragen of ik die informatie ook naar buiten mag brengen.

Het MC

Wij hebben het aan onze gids Ameth gevraagd of we over de andere informatie van de dictator mogen schrijven. Ameth heeft er geen bezwaar tegen. Helaas is de opname-apparatuur tijdens de seance defect geraakt, we hebben dus geen letterlijke weergave van de boodschappen. Uit ons geheugen en summiere aantekeningen proberen we Ameth’s woorden weer te geven. Volgens Ameth heeft Geli, de vriendin van Hilter, geen zelfmoord gepleegd. Maar er kwam een wat cryptische zin: ‘De persoon waarvan het wapen was heeft het gedaan’. Maar van wie het wapen is zei Ameth niet. Ook de volgende zin kunnen we niet goed thuis brengen als Ameth zegt: ‘In de bunker aan het eind van de oorlog was Hitler eerder dood door vergif dan Eva Braun. Eva heeft hem een genadeschot gegeven. Ze is naast hem op de bank gaan zitten en heeft toen pas zelf vergif ingenomen’.

Ameth vertelt altijd erg veel over de oorlog, heeft daar erg veel informatie over. Toen hij nog in de stof was woonde en werkte hij in Duitsland en is vlak na de Tweede Wereldoorlog overleden.

HetMC

*********************************************

WAT IS HYPNOSE?

Hypnose is één van de meest natuurlijke medicijnen die de mens in huis heeft. Ondanks uitgebreide, wetenschappelijke onderzoekingen heeft men het fenomeen “hypnose” nog niet kunnen ontsluieren. Een feit is – net als lucht, water en vuur- hypnose bestaat. Tijdens hypnose heeft u een verhoogde graad van concentratie, tevens “vergeet” u dikwijls de omgeving waarin u zich bevindt. Of u beleeft hypnose op talloze andere manieren, namelijk op uw eigen manier! Een trance-ervaring is in zekere zin uniek, voor ieder ligt het weer anders. Het blijft zeer persoonlijk. Elke manier om trance te ervaren is goed, er bestaat geen betere of beste wijze van ervaren dan uw eigen manier van trance-beleving. Al uw vragen over hypno(therapie) zal ik graag op mijn manier aan u proberen uit te leggen. 

REÏNCARNATIETHERAPIE

Miljoenen mensen geloven dat ze eerder hebben geleefd… Waarheid of fictie? In wetenschappelijk opzicht is een eerder bestaan dikwijls zeer moeilijk bewijsbaar. Feit is, in trance ervaren tallozen zeer ingrijpende, boeiende en leerzame levens. Een eerder bestaan in andere landen, culturen, als man, vrouw of kind. Het is iedere keer weer een wonder om van zo’n herbeleefd bestaan – als therapeut – getuige te mogen zijn. Degene die de reïncarnatie ondergaat is veelal diep onder de indruk van het beleefde. De ervaren beelden, gevoelens, ze bevatten vaak wijze lessen. Hier heeft u veel aan!

INNERLIJKE GROEI

De praktijk wijst uit dat iemand door een reïncarnatie-ervaring innerlijk sneller groeit. Reeds jarenlang bestaande emotionele, geestelijke blokkades worden dikwijls opgeruimd. Angsten, fobieën, dwanggedachten of andere neurosen verdwijnen zelfs. Het herbeleven van een vorig leven kan erg bevrijdend zijn. Wel is het van uiterst belang dat het onder de juiste begeleiding gebeurt. Allereerst door iemand met de juiste ervaring en daarnaast door iemand die alles gedoseerd weet te begeleiden. U heeft er niets aan als er maar wat roekeloos wordt gezocht. 
 

SFEER

Mensen die uit pure sensatie een vorig bestaan willen beleven kunnen beter naar een spannende film gaan. Reïncarnatie is namelijk een belangwekkende en een zeer serieuze aangelegenheid. De cliënt dient zich geborgen te weten in een warme en vriendelijke sfeer. Hij of zij kan geheel op zijn of haar eigen tempo teruggaan in de tijd. Reïncarnatie is een unieke ervaring, een beleven waarmee je uiterst zorgzaam dient om te gaan. Het kan een waardevol element aan uw leven toevoegen. Het vormt een prachtig startpunt voor het oplossen van een obstakel.

IMAGINAIRE-, SPIRITUELE-, SIMONTON-THERAPIE

Indien iemand een kwaal of ziekte heeft kan de psyche in het genezingsproces een belangrijke rol spelen. Met de imaginaire-, spirituele- en Simonton-therapie kan je met mentale kracht genezing trachten te beïnvloeden/bevorderen. Sommige mensen kunnen genezen van een kwaal of ziekte. Anderen voelen zich een stuk beter… Een lichaam kan ziek zijn, maar de psyche kerngezond. Met die positieve psyche kan door gebruik te maken van het beeldend vermogen in de mens, een helend en genezend proces op gang komen.
 

Grondlegger van hypnotherapie

De grondlegger van de moderne hypnotherapie is de Amerikaanse psychiater Milton H. Erickson. Eigentijdse hypnotherapeuten hebben zijn leer uitvoerig bestudeerd. Die is baanbrekend in de behandeling van cliënten. Een hypnotherapeut houdt er een eclectische benadering op na. Door in trance diverse of delen van therapeutische interventies en therapievormen toe te passen
 

Bewust/onbewust

De mens bestaat uit een bewust en onbewust gedeelte. Men vergelijkt het bewuste/onbewuste wel eens met een ijsberg. Het bewuste steekt maar een klein stukje boven water uit, het onbewuste onder water is des te omvangrijker. Met andere woorden “het onbewuste” bevat veel informatie zonder dat men het beseft. Al die “onbewuste” informatie kan de mens soms in problemen brengen, het kan leiden tot angsten, fobieën e.d.
 
 

Diagnose

Tijdens de hypnose/trance zijn gegevens – angsten, verdriet e.d. – gemakkelijker bereikbaar. Het ontdekken, het herbeleven van die verborgen ervaringen leidt tijdens hypnose/trance dikwijls tot genezing. Er veranderen dingen…! Daarnaast vormt het vaak een mooi startpunt voor een traject om voor eens en altijd de gewenste verandering op gang te zetten.
 
 

Deskundige

U bent de grootste deskundige van uw eigen leven. Zet tien psychiaters, psycho- en hypnotherapeuten op een rij die oordelen over uw wezen, problemen, persoon. U krijgt tien verschillende antwoorden, tien verschillende zienswijzen. Er is echter maar één verhaal dat klopt en dat is uw eigen verhaal, de geschiedenis opgediept uit uw onderbewustzijn. Er is niemand die u beter kent dan uzelf! Via trance/hypnose kunt u op een bijzondere wijze met u Zelf kennismaken…, een kennismaking die leidt tot positieve veranderingen. Inzichtgevend, constructief en bevrijdend. Het onderbewuste heeft het beste met iemand voor. De hele natuur is gericht op groeien en bloeien. Dat geldt tevens voor uw lichaam en geest.
 
 
 

Behandeling

Iedere fobie of angst is uniek. Met andere woorden een hypnotherapeut probeert iedere cliënt een op maat gesneden behandeling te geven. Een zeer persoonlijk gerichte therapie omdat een mens geen nummer is. Vele jaren ben ik werkzaam in mijn praktijk. Iedere cliënt is anders…, hierbij sta ik regelmatig bewust stil. Een wereldwonder…!
 
 
 

Verandering

Het is vaak een kwestie van persoonlijke moed om te willen veranderen. Een zaak van kiezen, bewust de eerste stap zetten. De rest van uw stappen wordt dan verder feilloos geregistreerd door uw onderbewustzijn. In de praktijk van alledag betekent dat een gelukkiger leven, een bestaan zonder angsten, fobieën, dwanggedachten of andere neurosen.
 
 
 

Wilt u een kennismaking inplannen? Neem dan contact op met mij.