Naschrift voorspellingen 2016

Talloze mailtjes, sms’jes, WhatsApps heb ik ontvangen naar aanleiding van mijn voorspellingen 2016. De keren zijn niet te tellen dat mensen vragen: ‘Jan, hoe gaat het met de vluchtelingen verder…? Heb je daar paranormaal iets van door gekregen?’

Natuurlijk heb ik er zoals iedereen ‘een gevoel’ over. Mijn associatief denken en de gevoelsmatige beelden waren vooral gericht op de ondergang van het Romeinse Rijk…. In dit geval het Verenigde Europa dat langzaam in een moeras aan het wegzinken is. Staten die hun grenzen hermetisch sluiten, zoals de USA, gaan overleven.

Landen die letterlijk en figuurlijk ‘grenzeloos’ zijn zoals in Europa, zullen langzaam verdrinken in een onbeheersbare en onbetaalbare situatie. Chaos en opstand.

Als we ons tot Nederland beperken. Het wordt tijd dat de Nederlandse Staat goede psychologen gaat inhuren om het huisvesten van vluchtelingen in centra te begeleiden. Wel eerst met de burgers uitvoerig overleggen, geef ze een stem en probeer niet over ze heen te fietsen! In de sfeer van al dat stomme volk moet hun kop houden. Wat er in Steenwijk, Oranje is gebeurd, laat het een les zijn. Het publiek laat zich niets meer afdwingen met een mes op de keel… Het lijkt net of de bestuurders deze grote mentale omslag niet in de gaten hebben van de burger.

De veldslag in Geldermalsen…. De burgemeester die nu al koppig zegt volgend jaar weer verder te overleggen om de asielzoekers te huisvesten in haar gemeente… Die vorm van halsstarrigheid waarmee ze dat nu al mededeelt…, het zal werken als olie op het vuur. Laten we hopen dat psychologen nu alvast diplomatieke en psychologisch verstandige woorden in haar oor zullen fluisteren. Anders kunnen diverse ME-pelotons weer in stelling worden gebracht. De maat voor het publiek is vol en niet alleen in Geldermalsen…

En daar maak ik me grote zorgen over, maar je hoeft bepaald geen koffiedikkijker te zijn om dàt vast te stellen. En natuurlijk moeten de vluchtelingen worden geholpen! Het is alleen de vraag op welke manier? Er een referendum over houden lijkt een opperste vorm van wijsheid. Want als de furie van het volk losbarst, kon die wel eens ontembaar blijken te zijn… En er is in dit geval maar 1 schuldige aan te wijzen en dat zijn de mensen zonder gezicht oftewel ‘De overheid’, de arrogantie van de macht heeft ze gedeformeerd. Doof, stom en blind gemaakt voor datgene wat leeft onder de bevolking. En dat is gevaarlijk… Menige vluchteling voelt zich als een roepende in de woestijn, hetzelfde geldt voor menige Nederlandse staatsburger. Als er geen rekening met deze burger wordt gehouden, zal het jaar 2016 in het teken staan van massale opstanden en een ongebreidelde volkswoede.

Laten we met zijn allen erg zuinig zijn op ons prachtige land en er voor zorgen dat het niet uit elkaar valt. En dat gebeurt niet als de burger zoals gezegd een stem krijgt en wordt gehoord, anders wordt alles steen voor steen afgebroken en gaan ze er nog mee gooien ook… En denken we straks in vele Nederlandse gemeenten in Geldermalsen te wonen…

JCVDH

Nagekomen bericht

Naschrift

Gelukkig hebben goede geesten de burgemeester van Geldermalsen inmiddels van de juiste psychologische info voorzien. De eerste burger heeft het boetekleed aangetrokken en sprak woorden met de volgende strekking: we hebben bepaalde signalen niet goed opgepakt, er kwam daardoor polarisatie en weerstand. Het was allemaal te veel en te snel. Het voorstel voor een asielzoekerscentrum voor 1500 personen in Geldermalsen is van de baan.