2000... Voorspellingen voor het jaar tweeduizend en daarna.../ Fysiek boek

VOORSPELLINGEN VOOR HET JAAR TWEEDUIZEND EN DAARNA..
JAN C. VAN DER HEIDE’s nieuwste boek, ‘2000… VOORSPELLINGEN VOOR HET JAAR TWEEDUIZEND EN DAARNA…’, dat betrekking heeft op het aanstaande millennium, zou eigenlijk op ieders bureau moeten liggen. Aangezien hij heeft blijk gegeven van een bovennatuurlijke vaardigheid om toekomstige gebeurtenissen met grote nauwkeurigheid te voorspellen (en tot ieders verbazing op het moment dat hij die voorspellingen deed) moet men deze begaafde ziener heel serieus nemen.Zelfs de grote NOSTRADAMUS had het niet altijd bij het rechte eind, omdat gebeurtenissen anders kunnen uitvallen wanneer mensen reageren op de omstandigheden die zouden leiden tot de voorspelde gebeurtenissen.
Van iedereen die ik ken is JAN C. VAN DER HEIDE het meest accuraat geweest.Voor iemand als Jan is het voorzien van gebeurtenissen geen wonder, noch is het in tegenspraak met wetenschappelijke kennis.
Ik weet reeds lange tijd dat gebeurtenissen stationair zijn in een tijdloze dimensie en dat wij ons bewegen op weg naar de stationaire gebeurtenissen die voor de toekomst zijn voorzien. Wanneer we daarop stuiten, ervaren we die gebeurtenissen.
Mensen als Jan -en er zijn slechts enkelen zo goed als hij- schijnen in staat te zijn buiten onze gewone tijdstroom te kijken en te zien wat in het verschiet ligt.Dit boek is zowel interessant als heel waardevol, omdat het ons helpt een blik te werpen in de toekomst – onze toekomst.Prof.Dr. Hans Holzer
Parapsychologist
Author, LIFE BEYOND, and PROPHECIES

Recensie(s)

Iedereen wil graag weten wat ons de komende tijd te wachten staat. Dit is speciaal het geval met de aanvang van het nieuwe millennium met als resultaat dat nu veel paragnosten extra aandacht krijgen. Na een inhoudsopgave en basisinformatie over zichzelf, een voorwoord (van de parapsycholoog R.K. Krebber) en een inleiding volgen de voorspellingen gerubriceerd naar onderwerp, zoals: automobielen, transport, reclame, euro-economie enz. na 2000. Vervolgens een naschrift en bijlage, waarin de schrijver over door hem in de verleden gedane voorspellingen vertelt. Tot slot adresgegevens van de auteur en een lijst van boeken die door hem en zijn echtgenote geschreven zijn. Het boek leest vlot en gemakkelijk; het ziet er eenvoudig, maar goed verzorgd uit en bevat geen tekeningen. Doelgroep is iedereen die zich afvraagt wat er in het nieuwe millennium zal gaan veranderen.
(Biblion recensie, E. Wannee-Immerzeel)

19,50 Incl. BTW