Het gewas groeit tot de oogst / Fysiek boek

HET GEWAS GROEIT TOT DE OOGST
De schrijver Jan C. van der Heide werd op 29 februari 1948 in Oegstgeest geboren.
Als kind werd hij al geconfronteerd met paranormale fenomenen. Van der Heide is doordrongen van het gevaar dat men op dat gebied zou kunnen ‘verdwalen’. Kortom gaan ‘zweven’ en reeds tijdens dit leven met het hoofd in de hemel zou kunnen vertoeven.
Hij heeft dit potentiële gevaar door een niets ontziende eerlijkheid trachten te bezweren en de zaken, die menselijker te verklaren zijn, ook zodanig benaderd.
Toch blijven er zo vele rationeel niet te ontleden fenomenen over, dat hij de gedrevenheid voelt dit alles nader te beschouwen.
Reeds vele malen verscheen aan de auteur een monnik. In vrijwel tastbare gedaante, doch van een op aarde tot op heden onbekende materie. Deze religieuze verschijning leidt en begeleidt zijn moeilijke werk. Dergelijke verschijningen zijn geenszins persoonsgebonden aan auteur Van der Heide. Over de gehele wereld komen jaarlijks dergelijke verschijningen talloze malen voor. Velen zouden hier over hun ervaringen kunnen mededelen.
De mens van straks zal de wisselwerking tussen het aardse leven en het voortbestaan na de dood begrijpen en aanvaarden. De geest draagt voor ons allen de toekomst van morgen.
HET GEWAS GROEIT TOT DE OOGST wil hiervan een getuigenis zijn.

14,50 Incl. BTW