Wat jammer is voor de vrede, dat tijdens de persoonlijke ontmoeting tussen Poetin en Obama, zij niet over hun eigen schaduw konden heen springen… Elkaar niet aankijken, niet toegewend zijn…. ‘Grote mensen’ blijken zich maar weer eens klein te kunnen gedragen, dat is verdrietig en bepaald geen goed voorbeeld in een verscheurde wereld. 

(Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden hoe het wel kan! DE PAUS! Gereformeerden, Calvinisten en atheïsten of mensen van welke signatuur dan ook kunnen zich koesteren aan zijn levend christendom en warme humaniteit. Opkomen voor de armen, gehandicapten, zieken en verdrietigen is de enige weg naar De Waarheid en Het Licht of hoe je ook ‘De Eeuwige Jachtvelden’, het Nirwana, De al of niet Geestelijke Verlichting omschrijven wilt. En mocht dood dood zijn, dan zullen we het ook nooit weten. Maar laten we in ieder geval een mooie aarde achter ons en hebben we anderen geholpen die dan weer een beetje verder kunnen…).