Workshops

Spirituele avondworkshop

Spirituele avondworkshop
“Voel je lekker in je vel …”
Geleid door de bekende hypnotherapeut en paragnost
Jan C. van der Heide.

Data en plaatsen


(Op dit moment zijn er voor deze workshop nog geen nieuwe data gepland. Data en locaties worden t.z.t. op deze website bekend gemaakt).
Tijd
20.00-22.15 uur 

Kosten
€ 25 per persoon. (tijdens workshop krijgt u een gratis boek uitgereikt en een korting van 50% voor de nieuwste CD: ‘De Zeven Chakra’s)

 

Kaarten zijn telefonisch, via e-mail te bestellen of (zo ver nog) verkrijgbaar aan de zaal.


‘VOEL JE LEKKER IN JE VEL…’… onder andere met behulp van:

– de power van je geest
– zelf- en groepsgenezing
– spiritual healing
– eigentijdse therapievormen, NLP, Inner Child, R.E.T. etc.
– liefde
– paranormale, helderziende en esoterische ervaringen
– contact met de liefdevolle sferen, gidsen en engelen
– geleide fantasie, trance, hypnose
– psychodrama
– meditatie op de zeven chakra’s

De hoog gekwalificeerde, met de titel ‘Professional Master of Hypnotherapy’ gecertificeerde en vermaarde paragnost JAN C. VAN DER HEIDE verzorgt deze wervelende avond ‘VOEL JE LEKKER IN JE VEL…’.
Er wordt aandacht geschonken aan belemmerende overtuigingen als:
‘Dat kan ik toch niet…’, ‘Zal altijd wel zo blijven…’, ‘Ik kom er nooit overheen…’,
‘Ik ben lelijk….’. En………. (vult u zelf maar in)

U krijgt gedurende deze avond een liefdevolle, warme begeleiding. Met als basisvertrekpunt: deelnemers en trainer hebben respect voor elkaar en hun gevoelens. Alles zal worden gedragen door medemenselijkheid… En LIEFDE… de grootste en onoverwinnelijke kracht van hemel en aarde!

Werken aan je angsten, emoties, lichamelijke ongemakken, verdriet, innerlijke barrières en dat op spirituele wijze. De groepsgeest vol UNIVERSELE WARMTE zal onvermoede krachten geven, HELEND EN GENEZEND voor lichaam en geest!

De zeer ervaren trainer/therapeut Jan C. van der Heide, bekend van radio en tv, heeft reeds talloze, zeer drukbezochte workshops gegeven. Door zijn begeleiding, altijd in volledige eenvoud, bereikte hij velen. De workshop: ‘VOEL JE LEKKER IN JE VEL…’ . ERVAAR HET ZELF! LIEFDE, medemenselijkheid, zelf- en groepsgenezing, warmte, spiritual healing staan centraal. 

Reincarnatie, reis naar je vorige leven(s)

Reincarnatie, reis naar je vorige leven(s)

FEEST VOOR DE GEEST/ FEEST VOOR DE GEESTSpirituele avondworkshop

REIS NAAR JE VORIGE LEVEN(S)…..

REÏNCARNATIE, KARMA, TWEELINGZIELEN, SPIRITUAL HEALING, CHAKRA’S, PARANORMALE VERSCHIJNSELEN

Geleid door de bekende hypnotherapeut & paragnost

Jan C. van der Heide

Data en plaatsen

(Op dit moment zijn er voor deze workshop nog geen nieuwe data gepland. Data en locaties worden t.z.t. op deze website bekend gemaakt).

Kosten
€ 25 per persoon. Kaarten zijn telefonisch te bestellen of (zo ver nog) verkrijgbaar aan de zaal. Deelnemers ontvangen korting op de bijbehorende Cd’s.

Workshop:

REIS NAAR JE VORIGE LEVEN(S)…..!

Reïncarnatie, karma, tweelingzielen, spiritual healing, chakra’s, paranormale verschijnselen

Miljoenen mensen geloven dat ze eerder op aarde hebben geleefd. En spreken over de mooiste ervaringen uit een vorig bestaan…

Tijdens deze spirituele avond kunt u ook een reis naar uw vorige leven maken…!

In de workshop komen thema’s aan de orde als: tweelingzielen, karma, chakra’s, overhang, het gevoel eerder op een plaats geweest te zijn, spiritualiteit, paranormale vermogens, uittredingen, sferen, het rijk der engelen…

Tevens wordt er op deze avond aandacht gegeven aan: Spiritual Healing. Met mentale kracht een ziekte of kwaal van de individuele deelnemer positief trachten te beïnvloeden. Alles in bescheidenheid, maar de liefdevolle, helende kracht van een groep kan ongekend groot zijn, gevoed uit de tedere, innige liefdessferen van ‘Het Licht en Goedheid’.

De bekende Professional Master of Hypnotherapy & paragnost Jan van der Heide zal deze avond op psychologisch verantwoorde manier in rustige en simpele eenvoud begeleiden. Met als basisvertrekpunt het grootste respect voor ieder mens…: begrip, liefde, warmte en medegevoel. Deze ‘thema’s’ staan op de spirituele avonden centraal!

In Nederland en België gaf Van der Heide al talloze workshops over de meest uiteenlopende thema’s. Het opvallende van deze avonden is dat de deelnemers na afloop een soort familie van elkaar zijn geworden. Er kwamen zelfs liefdes- en vriendschapsbanden uit voort… Prachtig! In een relatief eenzame wereld.

Reïncarnatie, reis naar je vorige leven(s)… Misschien wel één van de mooiste reizen van je leven…

De ziel, het onderbewustzijn omvat een schat aan informatie. Ook over vorige levens. Door gebruik te maken van hypnose, trance, relaxatie & concentratie kan een mens zich ongekend veel bewust worden. En kunnen we er ons voordeel meedoen in het huidige leven. We begrijpen onze talenten beter, onze voorkeuren voor dit of dat… Het heeft mogelijk de wortels in een vorig leven… Of dat je iemand voor het eerst ziet en meteen tot in iedere vezel van hem of haar houdt.. Je tweelingziel, je kent hem of haar misschien al uit een vorig leven?

Reïncarnatie betekent op een nieuwe manier bewust worden van het leven in het hier en nu…, de grote lijnen ontdekken, de verbanden. Een vorig leven bewust ervaren kan je ziel op versnelde manier doen opbloeien, inzicht geven in de oerbron van het bestaan. Een reis naar een vorig leven…, is niet een vorm van hordelopen… Het is op geen enkele manier prestatie gericht. In de avond zit een rustige opbouw, op kwikzilverachtige wijze kan je alles in volle kalmte uit je geest opdiepen…, je unieke ziel en vorig leven…

Werken met genezende energie

 

SPIRITUELE AVONDWORKSHOP

WERKEN MET GENEZENDE ENERGIE

– SIMONTONTHERAPIE, SPIRITUAL HEALING en meer –

 

Geleid door de bekende hypnotherapeut en paragnost

Jan C. van der Heide.

gegeven in de volgende plaatsen en data van 20.00 – 22.15 uur

(Op dit moment zijn er voor deze workshop nog geen nieuwe data gepland. Data en locaties worden t.z.t. op deze website bekend gemaakt).

Toegang € 25,=

Regelmatig valt er vanuit het spirituele veld te beluisteren: ‘U heeft DE GAVE… U bezit geneeskrachtige handen en helende energie… of u kunt magnetiseren…’.

Dat is hetzelfde als er wordt gezegd: ‘Water is nat…’. Natuurlijk heeft u genezende en helende handen. Uw hele lichaam en innerlijk straalt energie uit… Ieder mens wordt ermee geboren en is in staat die helende energie verder te ontwikkelen.

Met de positieve kracht van deze energie kun je als mens heel goede dingen doen. Bijvoorbeeld chronische last of pijn verlichten bij je zelf of een ander. Bemoediging, troost en stimulans bieden via je handen en vanuit je hart; kracht geven daar waar het nodig is.

Op deze avond werken we onder andere met elementen uit de Simontontherapie, Spiritual Healing, Chakrameditatie en Groepshealing. Uw inleider maakt verder gebruik van zijn ervaring op het gebied van trance, geleide fantasie en spirituele inzichten in het algemeen. Via verhelderende oefeningen kunt u op deze avond veel  ontdekken; over en met uzelf en anderen. Werken met uw gevoel en intuïtie en bijvoorbeeld de wisselwerking, de samenhang ervaren tussen lichaam en geest.

Er gaat immers niets boven het zelf ervaren…

Een avond van veel doen en ervaren op diverse niveaus; leerzaam en verhelderend voor iedereen die in deze materie geïnteresseerd is. Na afloop van de workshop kijkt u misschien wel heel anders naar uw handen. Helpende handen in meerdere opzichten, niet in de laatste plaats om anderen lieflijke kracht en energie te geven.

Of om de energie (nog) beter in u zelf te laten stromen; laat de power van de geest uw leven positief beїnvloeden. En een extra dimensie in uw bestaan openen…

Deelnemers ontvangen korting op de bijbehorende CD en krijgen een toepasselijk geschenkje

KORTE TRAINING op basis van SPIRITUELE-/ PARANORMALE THERAPIE

Persoonlijke Ontwikkeling

&

Praktische Toepassingen

KORTE TRAINING

op basis van

SPIRITUELE-/ PARANORMALE THERAPIE

N.L.P.

HYPNO-THERAPIE

COACHING

SIMONTON-THERAPIE

COUNSELING

en andere

eigentijdse therapievormen

Uw trainer: Professional Master of  Hypnotherapy

Jan C. van der Heide

Voor deze training is geen speciale vooropleiding vereist

of is het noodzakelijk ervaring te hebben met therapie. De training

is daarentegen juist gericht op het ontdekken van sluimerende talenten;

kan een aanzet zijn voor een meer specifieke opleiding of vooral

dienen voor uw eigen verdieping.

De trainingen die ik geef zijn voor iedereen te volgen. Juist

ingewikkelde zaken herleiden tot iets simpels, dat is een kunst

van leven… Een vorm van toveren met je brein.

U kunt zich voor deze training opgeven

door een mail te sturen naar:

jancvanderheide@gmail.com

of te bellen naar: 071-5172870

www.jancvanderheide.com

Voor wie?

Deze training is geschikt voor mensen die praktische

instrumenten willen ontwikkelen voor de omgang met zichzelf

en met anderen.We doen dit door het verrijken van kennis en het

verruimen van inzicht via basiselementen van eigentijdse

therapievormen, coaching, counseling, en

zeker ook de paranormale-, spirituele invalshoek van

het bestaan. De training kent veel momenten van ‘doen

en ervaren’ en daarmee ook praktische toepassingsmogelijkheden

in het dagelijks leven.U kunt de opgedane kennis en

ervaring in uw eigen leven gebruiken, voor vrienden, kennissen en familie of aanwenden in uw eigen praktijk of op uw vakgebied.

De trainingen worden gegeven

in Vrijgeest, Terweeweg 75

2341 CP Oegstgeest

Trainingsdagen: 2 avonden/

(op het moment zijn er nog geen nieuwe data gepland, maar zullen o.a. via deze website worden bekend gemaakt)

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur.

Kosten: €  95,00

U krijgt een certificaat na het volgen van de training.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving.

Opgave via mail of telefoon:

jancvanderheide@gmail.com

071-5172870